Xuân Phát Tài 12

Ngày đăng : 10:42:54 18-01-2022

Ngày 08/01/2022, Công ty Sân khấu CK set up toàn bộ hệ thống sân khấu, cảnh trí cho chương trình "Xuân Phát Tài 12" tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.