Viet Tri 2021 Countdown "Hào khí Đất tổ"

Ngày đăng : 09:07:49 04-01-2021

Đêm 31/12/2020, lễ hội ánh sáng countdown 2021 "Hào khí Đất Tổ" đã diễn ra tại Quảng trường Hùng vương Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Công ty Sấn khấu CK là đơn vị sản xuất, thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống sân khấu, cảnh trí, hệ
 thống giàn không gian layer truss cho sự kiện này.