Valley EDM Festival - The Sound of Heritage

Ngày đăng : 10:17:40 09-09-2023

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, cảnh trí sự kiện "Valley EDM Festival" diễn ra vào các ngày 02, 03 tháng 9 năm 2023 tại Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.