Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi - Đại hội vinh danh thành tích 2022

Ngày đăng : 09:35:21 30-12-2022

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, decor, cảnh trí cho "Đại hội vinh danh thành tích 2022" của Tập đoàn Bất động sản Thiên Khôi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.