Sun Annual Awards 2020

Ngày đăng : 16:40:06 18-12-2020

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, decor cảnh trí cho sự kiện "Sun Annual Awards 2020" tại Galaxy Láng Hạ, Hà Nội.