Ngày hội văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ 1

Ngày đăng : 14:28:36 09-11-2023

Ngày hội văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 diễn ra từ ngày 3 đến 5/11 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các tỉnh có các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tổ chức. Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc.

Công ty Sân khấu CK set up hệ thống layer phục vụ sự kiện này.