Lễ khai trương Trường Quốc tế Canada

Ngày đăng : 15:05:11 18-01-2023

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, cảnh trí cho Lễ khai trương Trường Quốc tế Canada tại thành phố Lào Cai.