Lễ khai trương "Trung tâm Ngoại ngữ Canada - Việt Nam"

Ngày đăng : 11:02:18 18-01-2022

Ngày 15/01/2022, Công ty Sân khấu CK set up lễ khai trương "Trung tâm Ngoại ngữ Canada - Việt Nam" tại Lào Cai.