Hội chợ "Du lịch Quốc tế Việt Nam 2022"

Ngày đăng : 10:26:29 05-04-2022

Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 02 tháng 4 năm 2022 tại Cung VHHN Việt Xô, Công ty Sân khấu CK set up hệ thống gian hàng, decor, cảnh trí cho "Triển lãm du lịch Quốc tế".