Đức Long Hát

Ngày đăng : 09:37:23 19-04-2022

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu cho liveshow "Đức Long Hát" tại Nhà hát Âu cơ, TP. Hà Nội.