Đêm vinh quang - Menulife 2020

Ngày đăng : 21:12:02 23-12-2020

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, cảnh trí tại sự kiện vinh danh "Đêm Vinh Quang - Manulife 2020" tại Lotte Hà Nội.