Closeup - Vũ điệu Công kiss

Ngày đăng : 08:33:35 07-07-2022

Ngày 02/7/2022, Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, decor cảnh trí cho sự kiện "Vũ điệu Công kiss" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội.