Cargill - Đại hội khách hàng toàn quốc lần thứ 24

Ngày đăng : 20:26:43 21-04-2022

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, cảnh trí phục vụ "Đại hội khách hàng toàn quốc lần thứ 34" do Cargill tổ chức tại FLC Hạ Long ngày 20/4/2022.