BritCham Charity Fun Run 2023

Ngày đăng : 11:24:52 27-11-2023

Sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện BritCham Charity Fun Run là một chương trình thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc (BritCham) tại Việt Nam. Sự kiện nhằm khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, nâng cao tính cộng động và đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án về thiện nguyện trong nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, y tế sức khỏe, phòng chống thiên tai, giúp đỡ cuộc sống của những người dân Việt Nam tốt đẹp hơn.