Bia Sai Gon Chill

Ngày đăng : 09:20:11 30-12-2022

Công ty Sân khấu CK set up sân khấu, decor, cảnh trí cho lễ hội "Bia Sai Gon Chill" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.